Chính sách bảo mật thông tin của website Saigonamthuc.vn

Chính sách bảo Mật – Saigonamthuc hiểu rằng Quý độc giả đặc biệt chú ý về vấn đề các thông tin du lịch mà bạn đã tín nhiệm gửi đến chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Địa Chỉ Ẩm Thực cam kết tất cả các thông tin này sẽ được chúng tôi cố gắng hết mình nhằm bảo mật. Saigonamthuc.vn đảm bảo sẽ sử dụng thông tin độc giả một cách hợp lí, có chọn lọc để không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ nhằm mang đến cho Quý độc giả các thông tin liên quan du lịch chuẩn xác và kịp thời nhất.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Để dùng thành công một số dịch vụ hướng dẫn bằng email và cuộc gọi điện, quý độc giả phải cung cấp những thông tin theo:
Email.
Họ số.
Số fax.
Địa chỉ và một số thông tin phụ.

Bạn có thể chọn không cung cấp cho công ty các thông tin nhất định tuy nhiên khi đó bạn sẽ vẫn thụ hưởng được sự tiện ích từ nhiều tính năng của chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng lưu trữ mọi thông tin mà bạn truy cập trên website hay gởi về Saigonamthuc.vn. Tất cả thông tin ấy sẽ được tận dụng vì mục đích tiếp nhận yêu cầu của độc giả để tạo thêm sự hỗ trợ nhằm tăng cao chất lượng dịch vụ và kết nối với bạn khi có thể.

2. Sử dụng thông tin

Mục đích của việc sử dụng thông tin là để cập nhật thông tin mới nhất và được giải đáp nhanh chóng cho các độc giả. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động như: Gửi newsletter giới thiệu, các sản phẩm và những chính sách ưu đãi của Saigonamthuc.vn, cung cấp một số tiện ích, dịch vụ cho độc giả. Nâng cao chất lượng dịch vụ độc giả của Saigonamthuc.vn, xử lý mọi khiếu nại, vấn đề có liên quan đến việc sử dụng website và ngăn ngừa các hoạt động trái pháp luật Việt Nam

3. Chia sẻ thông tin

Saigonamthuc. Vn biết các thông tin từ khách hàng là một phần đặc biệt quan trọng đối với hoạt động thương mại vì vậy chúng sẽ không bao giờ bán, chia sẻ qua một bên thứ ba nào hết. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin bạn đọc ngoại trừ các trường hợp như sau đây:

Để cứu Saigonamthuc.vn và nhiều bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân khi tin được rằng việc chia sẻ những thông tin đó là trái với luật pháp, xâm hại lợi ích, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của Saigonamthuc.vn và một số bên thứ ba khác.

Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của độc giả vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin độc giả của Saigonamthuc.vn.

4. Bảo mật thông tin độc giả.

Chúng tôi cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin độc giả, không bán hoặc chia sẻ thông tin độc giả của Saigonamthuc.vn  vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý độc giả chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin độc giả của Saigonamthuc.vn.

Saigonamthuc.vn nhấn mạnh rằng chúng tôi rất quan tâm đến quyền lợi của Độc giả trong việc bảo vệ thông tin cá nhân nên trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Lưu ‎ ý: Chính sách bảo mật thông tin độc giả của Saigonamthuc.vn chỉ được áp dụng tại https://Saigonamthuc.vn/  Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác có liên kết tại Saigonamthuc.vn. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin độc giả của những website này.

https://139.59.217.5/ vnokvip.com https://okvipworks.com/ https://139.59.217.5/